Stevit

In de wijk Stevenshof in gemeente Leiden wonen relatief veel bewoners met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Binnen het programma Stevenshof Vitaal is daarvoor het project Stevit opgezet. Deelnemende patiënten krijgen een bloedrukmeter, weegschaal en stappenteller (The Box) die via een app op hun smartphone de meetgegevens deelt met de huisartsenpraktijk.

Patiënten van huisartenpraktijk Stevenshof in Leiden die een diagnose ´risico op hart- en vaatziekten´ hebben, kunnen deelnemen aan dit project. Het doel is dat de patiënten hun gezondheid monitoren en zelf keuzes maken om de leeftstijl aan te passen.

The Box

Eerder onderzoek toont aan dat thuismetingen en monitoren van de bloeddruk leidt tot nauwkeuriger meten en een lagere bloeddruk bij patiënten met een moeilijk te reguleren bloeddruk. De Stevit-Box is een onderdeel van het Box initiatief uit het LUMC, en bevat een doos met een bloeddrukmeter, weegschaal, ecg-monitor en activiteitenmeter mee voor thuismonitoring. Met de Stevit-Box wordt het potentieel van The Box in de eerste lijn onderzocht bij patiënten met een verhoogd vasculair risico. Daarmee willen we patiënten stimuleren om de regie over hun gezondheid in eigen hand te nemen en het besef van het belang van een gezonde leefstijl vergroten.

Zelfmeetdata in HIS

In Stevit wordt het mogelijk gemaakt dat alleen bruikbare zelfmeetdata in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) komt. Binnen de GzGr-infrastructuur is er een TTP (Stizon) tussen de datastroom van de wearables gezet. Dit scheidt informatie tussen eigen en professionele metingen. Hierdoor worden huisartsen niet bedolven door patiëntendata uit apps. Dit product wordt eind zomer 2022 opgeleverd.

Verantwoordelijkheid data: patiënt of huisarts?

Er lopen gesprekken over waar de verantwoordelijkheid van de huisarts en patiënt begint en eindigt betreffende de zelfmeetdata.

Waardecase voor structurele financiering

Op 31 december 2023 is de SET-subsidie voor het project Stevit beëindigd en wordt dit met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan een waardecase die in overleg met de stuurgroep van GzGr en Zorg en Zekerheid als onderbouwing zal dienen om het gesprek aan te gaan over een structurele financiering. Verder aandachtspunten voor dit jaar zijn het uitwerken van het implementatieplan en de borging en opschaling.

Partners

Stevit is een initiatief van huisartsenpraktijk Stevenshof, het LUMC, Rijn en Duin en Zorg en Zekerheid. Het zorgdomein en sociaal domein werken nauw samen.

Lees ook