Stevit

In de wijk Stevenshof in gemeente Leiden wonen relatief veel bewoners met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Binnen het programma Stevenshof Vitaal is daarvoor het project Stevit opgezet. Deelnemende patiënten krijgen een bloedrukmeter, weegschaal en stappenteller (The Box) die via een app op hun smartphone de meetgegevens deelt met de huisartsenpraktijk.

Patiënten van huisartenpraktijk Stevenshof in Leiden die een diagnose ´risico op hart- en vaatziekten´ hebben, kunnen deelnemen aan dit project. Het doel is dat de patiënten hun gezondheid monitoren en zelf keuzes maken om de leeftstijl aan te passen.

Zelfmeetdata in HIS

In Stevit wordt het mogelijk gemaakt dat alleen bruikbare zelfmeetdata in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) komt. Binnen de GzGr-infrastructuur is er een TTP (Stizon) tussen de datastroom van de wearables gezet. Dit scheidt informatie tussen eigen en professionele metingen. Hierdoor worden huisartsen niet bedolven door patiëntendata uit apps. Dit product wordt eind zomer 2022 opgeleverd.

Verantwoordelijkheid data: patiënt of huisarts?

Er lopen gesprekken over waar de verantwoordelijkheid van de huisarts en patiënt begint en eindigt betreffende de zelfmeetdata.

Partners

Stevit is een initiatief van huisartsenpraktijk Stevenshof, het LUMC, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid. Het zorgdomein en sociaal domein werken nauw samen.

Lees ook