Organisatie en partners

Partners

Gezonde zorg, Gezonde regio wordt mogelijk gemaakt door:

Organisatie

Alle partners zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep. De stuurgroep voert de regie op het programma en de financiën en onderhoudt contact met externe partijen. De stuurgroep wordt gevormd door:

Het programmamanagement wordt verzorgd door Martine Jongboer van Rijn en Duin en Eric Hiddink van Healthbase (kennismanager).

De stuurgroep komt iederen 6 weken bij elkaar en formuleert opdrachten op basis van werksessies die tweemaal per jaar worden georganiseerd. Aan deze werksessies doet een brede vertegenwoordiging mee van patiënten, zorgprofessionals, beleidsadviseurs, bestuurders en data-analisten/onderzoekers. De werksessies worden gebruikt om trends te signaleren, wensen en ideeën te inventariseren, de stand van zaken te bespreken en volgende stappen vast te stellen.

Naast een stuurgroep die het toezicht houdt, is er een redactiecommissie waar de zorgverleners samen met de Technische partners de mogelijkheden verkennen en waarin de deelnemende artsen en apothekers zelf actuele problematiek inbrengen waar vervolgens een kennisregel op ontwikkeld kan worden. De redactiecommissie zorgt er daarnaast voor dat kennisregels actief worden uitgelegd en geïmplementeerd bij de zorgverleners.

Rond elke opdracht wordt een ontwikkelgroep samengesteld, die bestaat uit enkele zorgprofessionals van de deelnemende partners, een of meer patiënten, een onderzoeker/data-analist en een projectleider.

Neem voor meer informatie over het programma contact op.

Het ontstaan van Gezonde zorg, Gezonde regio

Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) is ontstaan uit de wens van drie vernieuwers in de zorg: Gelf Jan Wieringa (oud-bestuurder Rijncoepel), Marja Weijers (oud-bestuurder Alrijne) en Erik Kramer (senior zorginkoper Zorg en Zekerheid). Zij betrokken meerdere partners uit de zorg en zo ontstond een innovatieve proeftuin in Zuid-Holland Noord. De eerste fase van het programma liep van 2014-2018, de tweede fase is inmiddels van start gegaan.