Pijn op de borst (POB)

Jaarlijks melden zich veel mensen met pijn op de borst (POB). Een deel wordt terecht doorverwezen en bij een deel blijkt er een klein risico op een cardiovasculaire gebeurtenis. Het gevolg is onnodige belasting van de tweede lijn en onrust bij de patiënt.

Dit project moet antwoord geven op de vraag ´Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat de patiënt de juist zorg op de juiste plek krijgt?´ Als onderdeel van het project is in 2020 de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Stabiele Angina Pectoris ontwikkeld die antwoorden geeft op zorginhoudelijke vragen. Ook zijn er GzGr-tools opgenomen.

  • Proefimplementatie leidraad

Op dit moment wordt de leidraad in diverse regio´s getest. Hierin worden ook de GzGr-tools meegenomen, zoals een video en een ZorgApp ZHN. De regio’s voeren een proefimplementatie uit en registreren daarbij gegevens over de kwaliteit van zorg, de patiëntervaringen en hoe er tussen de verschillende lijnen verwezen wordt. Zo ligt er straks een getoetst landelijk zorgpad voor Pijn op de borst die elke regio vervolgens kan benutten.

  • Vervolg project

Op dit brede POB NVVC Connect project komt een vervolg, namelijk een ZonMw-aanvraag Pijn op  de Borst. Dit actieonderzoek gaat experimenteren met betere samenwerking en leren over verandering in bestaande zorgpaden en patiënt-empowerment bij pijn op de borst.

Partners

De leidraad is ontwikkeld door de NVVC, NHG, Harteraad en in afstemming met de Nederlandse Triage Standaard. Het actieonderzoek wordt uitgevoerd in twintig huisartsenpraktijken en vier ziekenhuizen in de regio Leiden – Den Haag. Er wordt samengewerkt met patiëntenvereniging Harteraad.

Lees ook