Zo gebruiken wij data

Binnen Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) gebruiken zorgverleners data om een beter advies op maat te kunnen geven aan patiënten. Het uiteindelijke besluit over een behandeling nemen zorgverlener en patiënt samen. Data zijn daarbij nadrukkelijk een hulpmiddel.

Hoe werkt het – in de praktijk van de zorgverlener?

Tijdens een gesprek in de behandelkamer noteert een zorgverlener gegevens (data) over een patiënt in het eigen systeem van de praktijk (het Zorg Informatie Systeem). Bijvoorbeeld over de medicijnen die een patiënt gebruikt. Deze gegevens kan de zorgverlener bij een later gesprek of behandeling weer nodig hebben. De data van de patiënt worden anoniem vergeleken met landelijke data. Met behulp daarvan kan de zorgverlener een advies op maat aan de patiënt geven.

Zorgverleners kunnen de data van hun eigen patiënten analyseren om te ontdekken hoe zij de zorg in hun eigen praktijk kunnen verbeteren. Of hoe zij de zorg voor een bepaalde groep patiënten kunnen verbeteren.

"Werken op basis van data is belangrijk. In onze praktijk bleek bijvoorbeeld na data-analyse dat niet de meeste zorg naar ouderen gaat, maar naar mensen tussen de 40 en 65 jaar."

Hans van Selm
Huisarts Gezondheidscentrum Dillenburg

Hoe werkt het – landelijk?

De verzamelde gegevens worden door de Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) verzameld in een landelijk systeem. Daarvoor worden de data anoniem gemaakt en gestructureerd. Het maakt daarvoor niet uit welk systeem de zorgverlener gebruikt.

In het landelijke systeem komen data uit verschillende domeinen van de zorg: onder andere van huisartsen, ziekenhuizen en apotheken. Er worden niet alleen data verzameld over de zorg die is geleverd, maar ook over het resultaat daarvan.

Deze data zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik en worden niet verkocht. De anonieme data worden ter beschikking gesteld aan zorgprofessionals, data-analisten en wetenschappers om onderzoek te doen. Die kunnen bijvoorbeeld gegevens met elkaar vergelijken en daardoor ontdekken welke zorg wel en niet werkt. Of met behulp van de data protocollen opstellen voor zorgverleners. Soms kunnen ze zelfs voorspellen welke groepen mensen welke zorg in de toekomst nodig hebben. Voor het doen van onderzoek betalen organisaties per onderzoeksvraag om de kosten van STIZON te dekken.

Niet iedereen kan zomaar onderzoek doen met deze landelijke data. Een speciale commissie van STIZON moet toestemming geven voor een onderzoek. Deze commissie bewaakt ook het juiste gebruik van de gegevens.

Bekijk en download de GzGr informatieflyer