Informatie voor zorgprofessionals

Op deze pagina staat meer informatie over de opgeleverde kennisregels en protocollen, achtergrondinformatie voor zorgprofessionals en projectmijlpalen.

We evalueren onze projecten op ‘Triple Aim +2’. Triple Aim stelt drie doelen om de zorg duurzaam te organiseren:

  1. Een beter ervaren kwaliteit van zorg.
  2. Meer gezondheid voor de populatie.
  3. Een afname in zorgkosten.

We voegen daar twee meetpunten aan toe:

  1. Meer regie voor de patiënt.
  2. Is de zorgverlener tevreden bij de uitvoering van zijn werk?

Met Gezonde zorg, Gezonde regio zijn de volgende resultaten geboekt:

Kennisregels/ protocollen

OnderwerpFaseTestgroepNaamMeer informatie
Tussen Wal en Schip
CVRM
OpgeleverdWantveldTWESZorgApp ZHN
POB verwijsprotocolOpgeleverdKatwijk ZorgApp ZHN
– Pijn op de Borst (POB)
POB feedback verwijsgedragOpgeleverdKatwijkPOBZorgApp ZHN
– Pijn op de Borst (POB)
PAV verwijsprotocolOpgeleverdKatwijk-Wantveld ZorgApp ZHN
PAV feedback verwijsgedragOpgeleverdKatwijk-WantveldPAVZorgApp ZHN
Stellen indicatie behandelwens
gesprek (BHW gesprek) kwetsbare ouderen
OpgeleverdWantveld-AOELOZZorgApp ZHN
COPD-patiënt met mogelijk onnodig ICS gebruikIn testfaseKatwijkICS
Patiënt met DOAC/NOAC met CKD-Epi > 12 maandenIn testfase VoorschotenDOAC1/ DOAC2
Borgen frequentie labcontrole bij CNSIn testfase
Bijsturen op basis van (ernstig) beloop nierfunctieIn testfaseWarmond/ Voorhout
Identificatie lithiumgebruikers met hoog risico op intoxicatieIn testfasePreludeLITH
Route:
1.     Definiëren inhoud
2.     Maken algoritme
3.     In testfase
4.     Opgeleverd
(Bijgewerkt t/m juli 2022)

Informatie voor zorgverleners

OnderwerpMeer informatie
Basisinformatie huisartsen GzGrOpen de basisinformatie in PDF
GzGr Vergelijking toepassingen gebruik data in de zorg – veel gestelde vragen en antwoorden over data die kan helpen bij het leveren van zorgOpen de interactieve PDF
GzGr e-learning voor zorgverleners – werken met data in de huisartsenpraktijkBekijk de e-learning
Webinar – hoe werken de kennisregels?Bekijk de webinar
Behandelwensengesprek – instructieOpen de PDF
Bijsturen ernstig beloop nierfunctie – instructieOpen de PDF
CVRM (TWES) – instructieOpen de PDF
Verwijsprotocol PAV en PoB – uitlegOpen de PDF

Projectmijlpalen

OnderwerpOpgeleverd inTestgroep/beschrijvingMeer informatie
Aanhaken Zorggroep Voorhout – Warmond2022Hét samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in Voorhout en Warmond.Website van Zorggroep Voorhout – Warmond
Opnemen zelfmeetdata in HISTen behoeve van: Stevit, Connect@heart en Optimale begeleiding Hartfalen thuis. En start van opnemen zelfmeetdata in ECD thuiszorg. Daarnaast verkenning inzet Consult Voorbereidende vragenlijsten voor IMDI Connect@HeartBekijk de lopende projecten van GzGr
Start spin-off IMDI Connect@heart2020IMDI/Connect@Heart
Start met gebruik wearables (The BOX)2019ZorgApp Zuid-Holland Noord
Aanhaken van nieuwe partners2019LUMC, Nell en Zorggroep KatwijkWebsite van NeLL
Ontwikkeling en uitrol 10 interventies2018Wantveld-AOELZorgApp Zuid-Holland Noord
Landelijk rapport Project Populatiegebonden zorg en Financiering Rijnland (PGZF)2014Landelijke monitor
populatiemanagement | RIVM
PGZF start als koploperregio aan VWS Proeftuinen2014Rijncoepel, Alphen op één lijn, Alrijne Ziekenhuizen, Zorgbelang Zuid Holland, SCAL, Zorg & Zekerheid, Reos en tech partners: PharmaPartners, PD Groep (Pharmo, Stizon en Inszo) en Stichting Health Base.Proeftuinen Toekomstbestendige Zorg | RIVM
Data- en kennistechnologie infrastructuur PGZF2014Ten behoeve van het identificeren kansrijke interventies, ondersteunen van interventies met beslisondersteunig (rule based (= op basis van beslisregels) en datadriven (= op basis van AI) en het meten van uitkomsten van interventies. Tech partners worden hiervoor onderdeel van PGZF: PharmaPartners, PD Groep en Stichting Health Base.

Meer weten over de resultaten van deze projecten? Neem dan contact op met onze programmamanager.

Bekijk en download de GzGr informatieflyer