Optimale hartfalenzorg thuis

Met het project Optimale hartfalenzorg thuis wordt de hartfalenzorg thuis geoptimaliseerd voor (nieuwe) hartfalenpatiënten en vroegsignaleren van decompensatio cordis. Patiënten ontvangen onder meer meetapparatuur (The Box) zodat zorgverleners hen kunnen monitoren. Ook worden werkafspraken nader uitgewerkt en ´de nieuwe werkwijze´ uitgevoerd en gemonitord. 

Het doel is dat Stichting Marente, een zorginstelling die wijkverpleging verleent in Zuid-Holland Noord, optimale hartfalenzorg thuis kan realiseren. De voor Stevit ontwikkelde data-infrastructuur wordt ook in dit project gebruikt, namelijk patiënten monitoren via thuismetingen. De metingen signaleren tijdig complicaties waardoor de thuiszorg in actie kan komen. Dit behoudt patiënten vroegtijdig van complicaties en neemt anderzijds druk op zorgverlening weg.

Partners

Stichting Marente, LUMC en Coöperatie Zorggroep Katwijk verbeteren de samenwerking in deze zorgketen. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij de formele vervolgafspraken.

Lees ook