Waarom Gezonde zorg, Gezonde regio?

De komende twintig jaar zal het aantal 75-plussers verdubbelen, het aantal 90-plussers verdrievoudigen en het aantal 100-plussers verviervoudigen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met (een combinatie van) chronische ziekten toe, doordat ouderdom gepaard gaat met deze ziekten, een ongezonde leefstijl van veel Nederlanders en/of steeds betere behandeling beschikbaar is.

Het RIVM voorspelt daarom in 2040 een verdubbeling van de zorgkosten tot 174 miljard euro. Niet alleen de kosten zijn een probleem, ook de toenemende krapte op de arbeidsmarkt brengen het in stand houden van de zorg in gevaar. Daar komen nu de gevolgen van de coronacrisis nog bij.

Wat kan Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) bijdragen aan het oplossen van deze problemen?

Wij geloven dat door slimme inzet van data ‘de juiste zorg op de juiste plek’ kan worden geboden:

  • De patiënt ontvangt informatie op maat over de eigen gezondheid, krijgt daardoor meer inzicht in (keuze)mogelijkheden van leefstijl en behandeling.
  • Gezonde zorg, Gezonde regio richt zich (ook) op preventie. Door vroegsignalering (in beeld krijgen van mensen met verhoogd risico op chronische aandoeningen) wordt onterechte instroom in zorg beperkt of zelfs voorkomen.
  • Door de inzet van data wordt bespaard op de inzet van arbeid. Gezonde zorg, gezonde regio maakt hiervoor gebruik van bestaande kennistechnologie die breed kan worden toegepast. We werken daarbij vanuit het principe: lage kosten – grote impact.
  • De samenwerking tussen de verschillende zorgdomeinen wordt bevorderd.

"Binnen Gezonde zorg, Gezonde regio kijken we bijvoorbeeld hoe data kunnen helpen patiënten gerichter door te verwijzen. Dat vermindert wachtlijsten in het ziekenhuis en geeft minder onzekerheid bij patiënten."

Erik Kramer
Zorginkoper Zorg en Zekerheid
Lid Stuurgroep Gezonde zorg, Gezonde regio