GzGr in 2023 en 2024: nieuwe kennisregels

Het jaar 2023 was een jaar van vooruitgang en samenwerking in de gezondheidszorg. Verschillende initiatieven en projecten werden gelanceerd om de zorg te verbeteren en de kennisuitwisseling te bevorderen. In dit artikel werpen we een terugblik op enkele belangrijke ontwikkelingen rondom het programma Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) in 2023 en geven we een vooruitblik en op wat wordt verwacht in 2024.

Vanuit het programma GzGr worden kennisregels ontwikkeld met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren en de communicatie tussen zorgverleners te vergemakkelijken. Door het gebruik van deze kennisregels kunnen artsen en apothekers beter samenwerken en gepaste behandelingen voorschrijven op basis van de meest recente informatie.

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen van GzGr in 2023 was de introductie van drie nieuwe kennisregels:

 • COPD-patiënt met mogelijk onnodig ICS gebruik
 • Bijsturen op basis van (ernstig) beloop nierfunctie eGFR <60
 • Patiënt met DOAC/NOAC met CKD-Epi > 12mnd
  • Nierfunctie bij gebruik DOACs – apothekers (DOAC1)
  • Gebruik DOACs zonder nierfunctiemeting – huisartsen (DOAC2

Vooruitblik in 2024

Het jaar 2024 belooft een aantal nieuwe ontwikkelingen vanuit GzGr, zoals uitbreidingsmogelijkheden voor deelnemers van het GzGr-programma, de ontwikkeling van een startpakket voor nieuwe praktijken en de introductie van de GzGr jaarkalender, met daarin richtlijnen voor het werken met kennisregels. De update van 26 februari 2024:

In eindstadium van testfase bevinden zich:

 • Indicatie SGLT-2 agonist bij hoog risicodiabeten (praktijken Wantveld en Smaal)
 • Indicatie patiënten met psychofarmaca die verhoogd risico op HVZ hebben (AOEL)
 • Opschonen diagnose astma (Stevenshof, Voorhout/Warmond)

  Verder wordt ontwikkeld:

 • Evaluatie van GLP-1 na 6 maanden bij onvoldoende resultaat
 • Hoogrisico patiënten in kaart te brengen voor valpreventie (gepland)

Stevit en IMDI
Om de druk op de zorg te ontlasten en de eigen regie van de patiënt te versterken, zijn er vanuit het programma GzGr enkele initiatieven gelanceerd.

Waaronder het initiatief Stevit. Waarbij wijkbewoners met een risico op hart- en vaatziekten op een nieuwe manier worden ondersteund om zelf aan hun gezondheid te werken. Huisartsenpraktijk Stevenshof biedt thuismeetapparatuur, advies en ondersteuning om doelen te behalen. Met behulp van een slim horloge, een dashboard en online tools kunnen deelnemers hun gezondheid monitoren en hun leefstijl aanpassen. Door de leefstijl aan te passen, ervaart men voordelen zoals meer energie, een betere conditie en meer vertrouwen in het lichaam. Ook kan medicatie mogelijk worden afgebouwd of verminderd.

De opvolger van Stevit, IMDI/Connect@Heart, heeft als doel heeft om de zorg voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten efficiënter te maken en de werkdruk van huisartsen te verminderen. De huisarts deelt hier net als bij Stevit meetapparatuur en vragenlijsten met de patiënt, waarmee zij zelf hun gezondheidsstatus kunnen bijhouden en delen met de huisarts. Het project maakt gebruik van digitale zorgtoepassingen om de zorg effectiever in te richten. Het doel is om het aantal consulten bij huisartsen te verminderen.

Beide initiatieven zijn in afrondende fase. In 2024 presenteren we de onderzoeksbevindingen en volgt een mogelijk vervolg. 

“Hart voor Verbinden”,  meer samenwerking tussen apotheek en huisartsenpraktijk

Subsidie voor “Hart voor Verbinden” om de gezondheidszorg te verbeteren
In een tijd waarin het belang van samenwerking en verbinding in de gezondheidszorg steeds duidelijker wordt, is het project “Hart voor Verbinden” een welkome toevoeging. Dit innovatieve project heeft onlangs subsidie ontvangen om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio te verbeteren. In oktober 2023 vond de start van het projectteam voor dit subsidieprogramma plaats. Mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden worden actief betrokken bij hun gezondheid. Zo krijgen zij medische informatie op maat en gaan zij gebruikmaken van een digitale weegschaal en bloeddrukmeter. Het project streeft naar een beter begrip van geneesmiddelengebruik, verbeterde therapietrouw en een gezondere leefstijl voor alle patiënten.

Het project wordt uitgevoerd door Rijn en Duin samen met het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) en een aantal partners van GzGr. In januari 2024 vindt de kick-off plaats voor deelnemende praktijken.

Voor vragen of meer informatie over GzGr, mail naar info@gzgr.nl.