Dit willen we bereiken

Wij willen met slimme inzet van data:

  • Patiënten zelf (beter) laten beslissen over behandelmogelijkheden en leefstijl.
  • Zorgverleners ontlasten door de juiste zorg op de juiste plek te bieden.
  • Ondoelmatige zorg voorkomen.

"Het gebruik van data is in het direct belang van patiënten. Door Gezonde zorg, Gezonde regio krijg je de kans in de spreekkamer – samen met je zorgverlener – je eigen data te vergelijken met die van anderen."

Directeur Zorgbelang Inclusief
Lid Stuurgroep Gezonde zorg, Gezonde regio

Patiënten kunnen zelf (beter) beslissen

De zorgverlener kan samen de data van een patiënt in de spreekkamer vergelijken met landelijke data. Daardoor krijgt de patiënt meer inzicht in de eigen situatie ten opzichte van het gemiddelde. En de zorgverlener kan een advies op maat geven voor de patiënt. Zo kunnen ze samen een besluit nemen over de beste aanpak.

Zorgverleners ontlasten

Door het slim gebruik van data wordt overbodig werk voor zorgverleners voorkomen. Bijvoorbeeld doordat patiënten bij bepaalde klachten niet onnodig worden doorverwezen. Of juist eerder, waardoor ergere klachten worden voorkomen.

  • Een voorbeeld van het gebruik van data bij hart- en vaatklachten:

Op dit moment worden binnen Gezonde zorg, Gezonde regio (GzGr) drie projecten uitgevoerd waarbij het gaat om patiënten met hart- en vaatklachten. In deze projecten wordt er getest of de verwijzing van de huisarts naar het ziekenhuis beter kan. Op die manier worden onnodige verwijzingen voorkomen, krijgen patiënten eerder duidelijkheid over hun kwaal en kunnen zij eerder in het ziekenhuis terecht als dat echt nodig is. 

Ondoelmatige zorg voorkomen

Door het analyseren van regionale en landelijke data kunnen we ontdekken waar en hoe de zorg beter kan. We maken zo’n analyse altijd op basis van een vraag uit de praktijk. Als zorgverleners een probleem signaleren helpen wij om op basis van data het probleem verder te analyseren. We kijken hoe data kunnen helpen dit op te lossen en testen dat kleinschalig in de praktijk. Werkt het? Dan kan het regionaal en landelijk worden toegepast.

  • Een voorbeeld hoe GzGr wordt ingezet om beter te kunnen doorverwijzen:

Op deze manier zijn we tot onze huidige projecten gekomen. Omdat we ontdekten dat patiënten met hart- en vaatklachten niet altijd dezelfde zorg ontvangen en niet op dezelfde manier worden doorverwezen. Daardoor moesten ze soms naar het ziekenhuis, maar bleek dat niet nodig te zijn. Of hadden ze juist wel naar het ziekenhuis gemoeten, maar werden onterecht niet doorverwezen. We onderzoeken nu of huisartsen met behulp van data beter kunnen doorverwijzen. En verwerken de resultaten ook weer in de data. Daardoor wordt de doorverwijzing steeds beter.

Bekijk en download de GzGr informatieflyer