IMDI/ Connect@Heart

Met Connect@Heart ontvangen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meetapparatuur (The Box) en consult voorbereidende vragenlijsten van de huisarts. Via de meetapparatuur en vragenlijsten houden de patiënten hun huisarts op de hoogte van hun gezondheidsstatus. Sommige patiënten hoeven hierdoor nauwelijks meer naar de huisarts en anderen wellicht vaker.

Het doel is dat digitale zorgtoepassingen en population health management werkdruk bij de huisartsenpraktijk wegneemt; en tegelijkertijd de zorg doelmatiger inricht. Het project streeft naar het verlagen van het aantal consulten bij de huisarts.

Opvolger van Stevit

Connect@Heart hanteert dezelfde infrastructuur als Stevit waar ook de huisarts meetapparatuur deelt. Echter geldt dit project voor vijf á tien verschillende patiëntengroepen.

Tijd besparen

Door consult voorbereidende vragenlijsten wordt verwacht dat de huisarts tijd bespaart bij het CVRM-consult. Daarbij zal de patiënt minder controle bezoeken nodig hebben en thuis beter kunnen worden ingesteld door het gebruik van de meetapparatuur.

Data in HIS

De bruikbare data van de patiënten belandt automatisch in het patiëntendossier.

Partners

IMDI is een samenwerking tussen ZonMw en NWO-domeinen TTW en MVI, en werkt daarnaast geregeld samen met andere partijen. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij dit project. De innovaties binnen Connect@Heart komen tot stand in co-creatie met huisarts en POH.

Lees ook