IMDI/ Connect@Heart

Met Connect@Heart ontvangen patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten meetapparatuur (The Box) en consult voorbereidende vragenlijsten van de huisarts. Via de meetapparatuur en vragenlijsten houden de patiënten hun huisarts op de hoogte van hun gezondheidsstatus. Sommige patiënten hoeven hierdoor nauwelijks meer naar de huisarts en anderen wellicht vaker.

Hart- en vaatziekten worden verwacht te stijgen tussen 2011 en 2040 met 55% tot meer dan 930.000 personen in 2040. De duurzaamheid van de cardiovasculaire zorg in de eerste lijn staat hierdoor onder druk. Daarnaast bestaat er ook het risico op over/onder behandeling, mogelijk als gevolg van het in beperkte mate ontvangen van accurate gepersonaliseerde risico-informatie.

Het doel is dat digitale zorgtoepassingen en population health management werkdruk bij de huisartsenpraktijk wegneemt; en tegelijkertijd de zorg doelmatiger inricht. Het project streeft naar het verlagen van het aantal consulten bij de huisarts.

Opvolger van Stevit

De Connect@Heart studie heeft als doel de doelmatigheid bij de zorg van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te verhogen. Hierbij ligt een specifieke focus op het verminderen van de werkdruk. Dit door het gebruik van proactieve population health management en door de implementatie van (bestaande) digitale zorgtoepassingen.

Connect@Heart hanteert dezelfde infrastructuur als Stevit waar ook de huisarts meetapparatuur deelt. Echter geldt dit project voor vijf á tien verschillende patiëntengroepen.

Tijd besparen

Tijdens een consult besteedt een zorgverlener veel tijd aan het stellen van standaardvragen aan de patiënt om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie. Hoewel deze vragen noodzakelijk zijn, blijft er hierdoor minder tijd over voor het ‘echte’ gesprek met de patiënt. De module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVRM) vermindert de registratielast voor zorgverleners en creëert meer tijd en aandacht voor de patiënt. Daarbij zal de patiënt minder controle bezoeken nodig hebben en thuis beter kunnen worden ingesteld door het gebruik van de meetapparatuur.

Data in HIS

De bruikbare data van de patiënten belandt automatisch in het patiëntendossier. Ook werken we in dit traject nauw samen met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid waardoor we ook streven naar structurele bekostiging van deze innovaties in de huisartsenpraktijk. De innovaties binnen Connect@Heart komen tot stand in co-creatie met huisarts en POH, en zullen volledig geïntrigeerd zijn in het HIS-systeem (Huisarts Informatie Systeem).

Partners

IMDI is een samenwerking tussen ZonMw en NWO-domeinen TTW en MVI, en werkt daarnaast geregeld samen met andere partijen. Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid is nauw betrokken bij dit project. De innovaties binnen Connect@Heart komen tot stand in co-creatie met huisarts en POH.

Lees ook