Privacy-statement

In deze verklaring lees je hoe we op deze website omgaan met jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Contactpersoon van Gezonde zorg, Gezonde regio is programmamanager Martine Jongboer.

Persoonsgegevens die we verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Jouw activiteiten op mijn websites (geanonimiseerd)

Bij het invullen van een formulier (bijvoorbeeld voor het abonneren op een nieuwsbrief of inschrijven voor een evenement):

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld de organisatie waar je voor werkt of je functietitel.

Waarvoor we je gegevens gebruiken

We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een  nieuwsbrief en/of informatie over (nieuwe) diensten en producten.
  • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is.
  • Je informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanuit een wettelijke verplichting. 

Het gebruik van cookies

Op deze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar h.zandbergen@reos.nl. We reageren zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 4 weken – op jouw verzoek.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.