Alle projecten draaien in de praktijk

18 november 2020

De huisartsen van drie zorggroepen in Zuid-Holland Noord doen op dit moment mee aan de lopende projecten van Gezonde zorg, Gezonde regio.

Tussen wal en schip

Via het systeem van de huisarts (Medicom Smart) kunnen zij nu een lijst opvragen van patiënten die speciale zorg nodig hebben na hartproblemen (cardiovasculair event). Soms vallen patiënten namelijk ‘tussen wal en schip’ van de huisarts en het ziekenhuis. De huisarts kan nu controleren of dat het geval is en deze patiënten actief de juiste nazorg aanbieden. Daardoor kan herhaling van deze problemen worden voorkomen.

Pijn op de borst en vaatlijden

Daarnaast krijgt de huisarts betere ondersteuning voor het doorverwijzen van patiënten met niet-acute pijn op de borst of vaatlijden in de benen (perifeer vaatlijden of ‘etalagebenen’). In Medicom Smart is daar nu een protocol met vragen voor beschikbaar. Ook kan de huisarts zien of doorverwijzingen naar het ziekenhuis terecht waren. Zo kan de huisarts zichzelf trainen.

Resultaten van deze aanpak worden verwacht in het voorjaar van 2021. De deelnemende zorggroepen zijn Zorggroep Katwijk, Rijcoepel en Alphen op  één Lijn.

Meer weten over deze projecten?

Neem contact op met projectleider Sabina Mira Ferrer via smiraferrer@reos.nl.